ESMA publicerar rapport om tillsynsmyndigheternas arbete

Kanton / Nyheter / ESMA publicerar rapport om tillsynsmyndigheternas arbete

Nyhet

18 jul 2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat en granskningsrapport rörande hur tillsynsmyndigheter runt om i EU övervakar den finansiella rapporteringen i enlighet med IFRS i enlighet med Guidelines on Enforcement of Financial Information. I Sverige är Finansinspektionen tillsynsmyndighet. Rapporten har identifierat områden där tillsynsmyndigheterna kan förbättra tillämpningen av riktlinjerna och innehåller rekommendationer för att stötta förbättringsarbetet. 


För att ta del av nyheten i sin helhet, se ESMA


Annika Fjellander, Manager