FI föreslår att kraven på rapportering i enlighet med Esef skjuts fram

Kanton / Nyheter / FI föreslår att kraven på rapportering i enlighet med Esef skjuts fram

Nyhet

16 sep 2019

Svenska emittenter, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska upprätta års- och koncernredovisning i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Bestämmelsen som återfinns i Lagen om värdepappersmarknaden, och ännu inte trätt i kraft, var bestämd att tillämpas på års- och koncernredovisning som ska offentliggöras närmast efter den 31 december 2019.

FI föreslår nu en ändring av övergångsbestämmelsen. Den innebär att kravet ska tillämpas på års -och koncernredovisningar vars räkenskapsår inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Ladda ner FI:s promemoria här.