Frågor och svar om Esef har publicerats

Kanton / Nyheter / Frågor och svar om Esef har publicerats

Nyhet

07 jun 2019

EU-kommissionen publicerat frågor och svar om det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef). Esef ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare.

De nya reglerna anger att berörda års- och koncernredovisningar ska upprättas i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild taxonomi. Märkningen ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language) som ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

De frågor och svar som EU-kommissionen har publicerat inkluderar bland annat information om vad Esef är, när det blir obligatoriskt, vilken hjälp den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillhandahåller samt om vad Kommissionen gör för att underlätta för revisionen av Esef.

Ladda ner Frågor och svar om Esef >>


Ronja Widing, Consultant