Ny anvisning för emittenters tillhandahållande av regulatoriska offentliggöranden

Kanton / Nyheter / Ny anvisning för emittenters tillhandahållande av regulatoriska offentliggöranden

Nyhet

19 feb 2020

Som ett led i Börsens övervakning ställer Börsen krav på att information som måste offentliggöras av en emittent senast samtidigt med offentliggörandet lämnas till Börsen på det sätt som Börsen anvisar.

Från och med den 1 mars 2020 gäller följande anvisning för tillhandahållande av sådana offentliggöranden som ska tillhandahållas Börsen:

En emittent ska genom den av emittenten anlitade nyhetsdistributören säkerställa att offentliggöranden i enlighet med Nasdaqs regelverk och artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning samtidigt skickas till Börsens övervakningsavdelning. Detta hanteras enklast genom att inkludera nedan anvisad e-postadress i distributionslistan för angivna offentliggöranden.

Offentliggöranden ska i enlighet med ovan skickas till Börsen på följande e-postadress: PressReleaseSTO@nasdaq.com

För mer information se Nasdaqs pressmeddelande.