FI uppdaterar datum för ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Kanton / Nyheter / FI uppdaterar datum för ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Nyhet

14 feb 2020

Finansinspektionen (FI) har flyttat fram datumet för den nya inloggnings- och behörighetslösningen för rapportering av börsinformation (tidigare kallat ”finansiella rapporter”) och flaggningar. Den nya inloggnings- och behörighetslösningen gäller from den 20 februari 2020.

Den nya inloggningen kräver bank-id och kommer att helt ersätta det gamla sättet att logga in. Själva rapporteringen berörs däremot inte utan ska göras på samma sätt som tidigare.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida.