Ny rapport från WBCSD om hur företag väljer att rapportera om mänskliga rättigheter

Kanton / Nyheter / Ny rapport från WBCSD om hur företag väljer att rapportera om mänskliga rättigheter

Nyhet

26 nov 2018

Efter en djupare granskning av företags rapportering om mänskliga rättigheter i sina hållbarhetsrapporter har The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) nu publicerat rapporten ”The human rights deep dive analysis”. Rapporten ger insyn i de viktigaste trenderna och hur företag valt att rapportera om mänskliga rättigheter i sina hållbarhetsrapporter.

Några insikter som kan vara värda att ta med sig från rapporten är:

  • Antalet rapporteringskrav för mänskliga rättigheter ökar med en tydlig trend mot allt mer obligatorisk rapportering.
  • Investerare blir mer och mer intresserade av företags arbete och ansvar gällande mänskliga rättigheter.
  • 63 % av de deltagande WBCSD-medlemmarna anser att mänskliga rättigheter är en väsentlig fråga och 49 % prioriterar mänskliga rättigheter högt bland deras mest väsentliga frågor.
  • Endast 23 % av företagen nämner att de har en särskild strategi för att hantera frågor gällande mänskliga rättigheter i sin hållbarhetsrapport.
  • Trots att mer än hälften av hållbarhetsrapporterna innehåller relevanta resultatindikatorer för att mäta företagens påverkan på mänskliga rättigheter är det få som presenterar mätbara och tidsbestämda mål.

För att läsa nyheten och rapporten i sin helhet se WBCSD:s hemsida.

Louise Siljeholm, Consultant
louise.siljeholm@kanton.se