IFRS 16 och covid-19

Kanton / Nyheter / IFRS 16 och covid-19

Nyhet

23 apr 2020

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat riktlinjer som besvarar frågor angående tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal under perioden med ökad ekonomisk osäkerhet till följd av spridningen av covid-19. Vid ett kompletterande möte kommer IASB att ytterligare diskutera frågan och kommer också att överväga effektiva datum, samrådsperioder och publiceringsdatum i allmänhet.

I likhet med riktlinjerna för IFRS 9  som publicerades i mars 2020 är den nya vägledningen om IFRS 16 Leasingavtal avsedd att stödja en konsekvent tillämpning av kraven i IFRS. Därför belyser dokumentet de krav, inom IFRS 16 och andra IFRS standarder, som är relevanta för företag som överväger hur man ska redovisa leasingavtal som beviljats till följd av covid-19. Dokumentet ändrar inte, tar inte bort eller lägger till något i kraven i IFRS 16.

Läs mer och ladda ner dokumentet i sin helhet på IASB:s webbplats.