IASB föreslår senare tillämpningsdatum för ändringarna i IAS 1

Kanton / Nyheter / IASB föreslår senare tillämpningsdatum för ändringarna i IAS 1

Nyhet

04 maj 2020

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett ändringsförslag ”Klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga - Uppskjutande av tillämpningsdatum (Föreslagen ändring av IAS 1)”. I förslaget föreslås att senarelägga tillämpningsdatumet av de ändringarna till IAS 1 som publicerades i januari tidigare i år till den rapporteringsperiod som börjar den 1 januari 2023 eller senare.

Bakgrund

Den 23 januari 2020 utfärdade IASB Klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga (ändringar av IAS 1), som syftar till att främja en enhetlig tillämpning av kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter genom att hjälpa företag att avgöra om skulder och övriga skulder med ett osäkert avvecklingsdatum i redovisningen av finansiell ställning ska klassificeras som kortfristiga eller långfristiga. Ändringarna ska för närvarande tillämpas från och med den 1 januari 2022.

I april 2020 höll IASB ett extrainsatt möte för att behandla frågor relaterade till covd-19 inklusive tidplaner med tanke på den nuvarande pandemin. IASB beslutade då att skjuta fram tillämpningsdatum för Klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga (ändringar i IAS 1) till den rapporteringsperiod som börjar den 1 januari 2023 eller senare.

Föreslagna ändringar

Ändringarna som föreslås i ED / 2020/3 Klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga - Uppskjutande av giltighetsdatum (föreslagen ändring av IAS 1) innebär ett uppskjutande av tillämpningsdatumet för Klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga (ändringar av IAS 1) med ett år till den rapporteringsperiod som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning av de ändringarna som presenterades i januari 2020 skulle fortfarande vara tillåtet.

Kommentarer tas emot till och med den 3 juni 2020.

Läs ändringsförslaget i sin helhet på IASB:s hemsida.


Läs även:

> IASB klargör kraven för att klassificera skulder som kortfristiga eller långfristiga