IASB klargör kraven för att klassificera skulder som kortfristiga eller långfristiga

Kanton / Nyheter / IASB klargör kraven för att klassificera skulder som kortfristiga eller långfristiga

Nyhet

23 jan 2020

International Accounting Standards Board (IASB) har utfärdat begränsade ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter för att klargöra hur skulder och övriga skulder ska klassificeras som kortfristiga eller långfristiga.

Ändringarna syftar till att främja enhetlighet i tillämpningen av kraven genom att hjälpa företag att avgöra om skulder och övriga skulder med ett osäkert avvecklingsdatum i redovisningen av finansiell ställning ska klassificeras som kortfristiga (förfallna eller eventuellt kommer att avvecklas inom ett år) eller långfristiga. Ändringarna inkluderar även förtydligande av klassificeringskraven för hur ett företag kan reglera en skuld genom att konvertera den till eget kapital.

Ändringarna klargör, inte ändrar, befintliga krav och förväntas därför inte påverka företagens finansiella rapporter.

Ändringarna ska tillämpas från och med januari 2022. Tidig tillämpning av ändringarna är tillåtet.

Läs mer i pressmeddelandet på IFRS hemsida.