Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

Kanton / Nyheter / Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året