Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

Kanton / Nyheter / Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

Nyhet

18 feb 2019

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2017 upprättades för trettonde året enligt International Reporting Standards (IFRS). Björn Gauffin som är senior advisor på Kanton har tillsammans med Sven-Arne Nilsson (verksam på Deliotte) åter studerat särskilt hur dessa företag identifierar immateriella tillgångar. Dessutom för tredje gången även goodwill i den efterföljande redovisningen, särskilt nedskrivningar.


Läs artikeln i sin helhet på Tidningen Balans.