Ändringar i RFR 1 och RFR 2

Kanton / Nyheter / Ändringar i RFR 1 och RFR 2

Nyhet

01 jan 2018

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett ändringsmeddelande avseende RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Ändringsmeddelandet omfattar de uppdateringar av RFR 2 som föranletts av följande ändringar och tolkningsmeddelanden avseende IFRS:

  • Ändringar i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
  • Ändringar i IFRS 4 Försäkringsavtal (ändringarna gäller tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrumenttillsammans med IFRS 4 Försäkringsavtal)
  • Ändringar i IAS 40 Förvaltningsfastigheter
  • IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advanced Considerations
  • Förbättringsprojektet 2014–2016

Ändringsmeddelandet innehåller dessutom uppdateringar av de avsnitt i RFR 2 som avser IFRS 3, IFRS 7, IFRS 9 och IAS 39.

Läs ändringsmeddelandet i sin helhet här.


Ronja Widing, Consultant