Ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

Kanton / Nyheter / Ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

Nyhet

15 nov 2018

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har tillsammans med Pwc publicerat rapporten  "Enhancing the credibility of non-financial information: the investor perspective". 

Tillsammans har WBCSD och Pwc arbetet för att förstå investerares perspektiv på följande frågor:

  • I vilken utsträckning kan investerare effektivt använda icke-finansiell information i sina investeringsbeslut?
  • Vad kan göras för att förbättra kvaliteten och relevansen i rapportering av icke-finansiell information?
  • Vilken roll kan försäkran spela, om någon, i att öka förtroendet för icke-finansiell information?

Rapporten betonar att investerare gärna använder icke-finansiell information för att fatta investeringsbeslut, men att de har svårt att bedöma hur mycket de kan lita på informationen.

Särskilt efterfrågas information om hur företag identifierar och hanterar risker, huruvida företagen har en effektiv intern styrning och kontroll samt om metoden bakom mätvärden är relevant, har tillämpats konsekvent och är jämförbar.

Rapporten är resultatet av en serie rundabordssamtal och intervjuer med över 50 investerare från flertalet olika länder och kontinenter.

Läs rapporten i sin helhet på WBCSD:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant