Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kanton / Nyheter / Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Nyhet

09 sep 2018

Kollegiet har lämnat synpunkter på Finansinspektionens (FI) förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

Kollegiet stödjer FI:s förslag med undantag för några särskilda synpunkter som bland annat berör övervakningen. I förslaget anges att granskning ska ske på begäran av FI. Enligt Kollegiets uppfattning bör en motsvarande rättighet att hos övervakningsorganet initiera granskningsärenden även tillförsäkras börserna.

Kollegiet föreslår i övrigt vissa mindre förtydliganden och tillägg.

Läs Kollegiets remissvar i sin helhet här.

FI har även kompletterat den tidigare remissen om nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Tillägget avser en ny bestämmelse om ledamöternas oberoende.

Läs nyheten i sin helhet på FI:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant