Årets börsbolag 2019 - kompendium

Kanton / Artiklar / Årets börsbolag 2019 - kompendium

Artikel

08 sep 2020

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser med tävlingskriterierna som underlag. Resultatet från granskningen är samlad i detta kompendium tillsammans med statistik, trender och goda exempel. Vi hoppas att ni finner det användbart!

Ladda ner kompendiet Årets börsbolag 2019 här:

För att säkerställa objektiv statistik och jämförelse samt identifiera trender granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser för samtliga bolag på OMX Nordic 40 och OMXS 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag.

Resultatet från granskningen visar bland annat att sidantalet i bolagens rapporter fortsätter öka. Globala målen trendar bland de stora bolagen och allt fler inkluderar hållbarhetsrelaterade nyckeltal i delårsrapporten. Det är dock fortfarande få bolag som utnyttjar möjligheten att sälja in bolaget som en bra investering genom ett så kallat investment case.

I detta kompendium presenterar vi resultatet från tävlingen Årets börsbolag och årets granskning av Nordens största bolag, redogör för statistik, förbättringsområden samt går igenom trender och goda exempel.

Är du intresserad av att höra hur Kanton kan stödja er i framtagandet av finansiella rapporter och IR-arbetet, vänligen kontakta ann-charlotte.weber@kanton.se.

Om Årets börsbolag
Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totalresultatet idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt uppnå en mer enhetlig rapportering. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Läs mer om Årets börsbolag.