Artiklar

Kanton / Artiklar

Visa Nyheter
Visa Artiklar

Aktuellt

Artikel

25 mar 2020

Utdelning och bolagsstämmor i Coronatider

Inför kommande stämmosäsong är frågor gällande utdelning och olika lösningar inför stämman aktuella för...

Artikel

19 nov 2019

Nya regler om aktieägares rättigheter

I juni 2019 trädde en reviderad version av aktieägarrättighetsdirektivet i kraft. Syftet med direktivet...

Artikel

24 okt 2019

ESMA:S FOKUSOMRÅDEN FÖR TILLSYNEN 2019

Upplysningar som rör IFRS 16 Leasingavtal, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal...

Artikel

10 okt 2019

Årets spaning 2018

Information om tävlingen, tävlingskriterier, årets spaningar och goda exempel finns nu tillgängligt i...

Artikel

08 apr 2019

Tips inför årsstämman

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information...

Artikel

07 nov 2018

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2018

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

Artikel

24 sep 2018

Årets börsbolag 2017

Information om tävlingen, tävlingskriterier och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets...

Artikel

12 dec 2017

Nya upplysningar om finansieringsverksamheten i kassaflödesrapporten

Ändringarna som nu har trätt i kraft rör ytterligare upplysningar om företagens finansieringsverksamhet.

Artikel

06 dec 2017

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

Artikel

30 nov 2017

Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

I samband med publiceringen av nästa års prioriterade granskningsområden vid redovisningstillsynen, publicerade...

Artikel

25 okt 2017

Nya takeover-regler

I den här artikeln går vi igenom reglernas syfte, vilka ändringar som föreslås samt dess innebörd.

Artikel

28 sep 2017

Ökad transparens i revisionsberättelsen

Det har nu passerat drygt ett år sedan den nya revisionsberättelsen klubbades igenom och revisorernas...

Artikel

20 mar 2017

I år måste större företag hållbarhetsrapportera

De nya lagkraven i årsredovisningslagen (ÅRL) innebär att alla företag av en viss storlek måste upprätta...

Visa fler