Artiklar

Kanton / Artiklar

Visa Nyheter
Visa Artiklar

Aktuellt

Artikel

09 feb 2024

Fortsatt låg nedskrivning av goodwill trots höjda nivåer

Artikel

16 jun 2023

Fokusera på rätt Globala mål i hållbarhetsarbetet

Artikel

07 jun 2023

LEDAMÖTERNA I EU-PARLAMENTET PRESSAR FÖRETAG ATT MILDRA SIN NEGATIVA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA PÅVERKAN

• Due diligence måste integreras i hur företag leds • Företag måste ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering...

Artikel

12 okt 2022

Årets börsbolag 2021/2022 - Presentation

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser...

Artikel

08 sep 2020

Årets börsbolag 2019 - kompendium

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser...

Artikel

09 jul 2020

Dags att redovisa korttidsarbete i Q2 2020?

För många bolag som använt sig av korttidsarbete under den pågående Coronapandemin är Q2-rapporten det...

Artikel

18 jun 2020

Delårsrapportering inför andra kvartalet 2020

Vad förväntar sig analytiker, investerare och media av bolagets delårsrapport? Vilka regelnyheter och...

Artikel

25 mar 2020

Utdelning och bolagsstämmor i Coronatider

Inför kommande stämmosäsong är frågor gällande utdelning och olika lösningar inför stämman aktuella för...

Nya regler om aktieägares rättigheter

19 nov 2019

Artikel

I juni 2019 trädde en reviderad version av aktieägarrättighetsdirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägare och företagsledningar...

ESMA:S FOKUSOMRÅDEN FÖR TILLSYNEN 2019

24 okt 2019

Artikel

Upplysningar som rör IFRS 16 Leasingavtal, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt tillämpningen av IAS 12 inkomstskatt hamnar...

Artikel

10 okt 2019

Årets börsbolag 2018 - kompendium

Information om tävlingen, tävlingskriterier, årets spaningar och goda exempel finns nu tillgängligt i...

Artikel

08 apr 2019

Tips inför årsstämman

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information...

Artikel

07 nov 2018

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2018

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

Artikel

24 sep 2018

Årets börsbolag 2017

Information om tävlingen, tävlingskriterier och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets...

Artikel

12 dec 2017

Nya upplysningar om finansieringsverksamheten i kassaflödesrapporten

Ändringarna som nu har trätt i kraft rör ytterligare upplysningar om företagens finansieringsverksamhet.

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

06 dec 2017

Artikel

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska prioriteras vid granskningen av finansiella rapporter under...

Artikel

30 nov 2017

Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

I samband med publiceringen av nästa års prioriterade granskningsområden vid redovisningstillsynen, publicerade...

Artikel

25 okt 2017

Nya takeover-regler

I den här artikeln går vi igenom reglernas syfte, vilka ändringar som föreslås samt dess innebörd.

Artikel

28 sep 2017

Ökad transparens i revisionsberättelsen

Det har nu passerat drygt ett år sedan den nya revisionsberättelsen klubbades igenom och revisorernas...

Artikel

20 mar 2017

I år måste större företag hållbarhetsrapportera

De nya lagkraven i årsredovisningslagen (ÅRL) innebär att alla företag av en viss storlek måste upprätta...

Visa fler