Årets börsbolag 2018 - kompendium

Kanton / Artiklar / Årets börsbolag 2018 - kompendium

Artikel

10 okt 2019

I samband med offentliggörandet av vinnarna i tävlingen Årets Börsbolag 2018 arrangerade vi ett event för att diskutera kriterierna, trender och goda exempel inom finansiell rapportering. Information om tävlingen, tävlingskriterier, årets spaningar och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets Börsbolag 2018.

Ladda ner kompendiet Årets börsbolag 2018 här:

För att säkerställa resultaten i Årets börsbolag genomförs årligen en kvalitetssäkring av de högst placerade bidragen samt en övergripande granskning av övriga bidrag. Baserat på resultaten i dessa granskningar väljer Kanton ut ett antal förbättringsområden i vilka bolag kan stärka sin informationsgivning och presenterar goda exempel som stöd och vägledning i förbättringsprocessen.

Den stora nyheten för i år är granskningen av bolagen på OMX Nordic 40-listan som använts som en statistisk referenspunkt. Tillsammans med kvalitetssäkringen av de deltagande bolagen har nyttig kunskap hämtats in genom granskningen.

Under årets spaning har vi bland annat sett en avsaknad av både investment case och affärsidé som inte presenteras av mer än vart femte av de granskade bolagen trots att det är två grundläggande bitar i IR-pusslet. Något som däremot nästan omgående blivit standard att presentera är de Globala målen för hållbar utveckling, hela 83 procent av de granskade bolagen refererar i någon grad till de Globala målen i sina årsredovisningar 2018. Hållbarhet har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga och vi är oerhört glada att se att så många bolag vill göra sitt för att bidra till en hållbar ekonomi och utveckling. Dock känner vi en viss oro över att presentationen av de Globala målen i årsredovisningen kan bidra till ”green-washing” och uppmanar därför bolag att bli mer konkreta i sina åtaganden, analyser och uppföljningar. Dessa och många andra områden presenteras tillsammans med tips och goda exempel i kompendiet Årets börsbolag 2018.

Är du intresserad av att höra hur Kanton kan stödja er i årsredovisningsarbetet, vänligen kontakta 
 ann-charlotte.weber@kanton.se


Om Årets börsbolag
Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totalresultatet idag.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt uppnå en mer enhetlig rapportering. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Läs mer om Årets börsbolag