Årets börsbolag 2021/2022 - Presentation

Kanton / Artiklar / Årets börsbolag 2021/2022 - Presentation

Artikel

12 okt 2022

I samband med tävlingen Årets börsbolag granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser med tävlingskriterierna som underlag. Under det avslutande webbinariet gick vi igenom statistik, trender och goda exempel, vilket ni finner i PDF-filen nedan. Hoppas att ni finner det användbart!

Ladda ner presentationen för Årets börsbolag 2021/2022 här:


För att säkerställa objektiv statiskt och jämförelse samt identifiera trender granskar Kanton årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webbplatser för samtliga bolag på OMX Stockholm 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag.

Resultatet från granskningen visar bland annat att sidantalet i bolagens rapporter fortsätter öka. Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål trendar bland de stora bolagen och allt fler bolag kartlägger sin verksamhet mot de Globala målen för hållbar utveckling. Det är dock fortfarande få bolag som utnyttjar IR-webbplatsen i sin informationsgivning.

I presentationen redogörs även för resultatet från tävlingen Årets börsbolag och utnämningen av Juryns hederspris samt delar av årets granskning av de största bolagen med tillhörande statistik, förbättringsområden och trender och goda exempel.

Är du intresserad av att höra hur Kanton kan stödja er i framtagandet av finansiella rapporter och IR-rapporter, vänligen kontakta ann-charlotte.weber@kanton.se

Om Årets börsbolag

Årets börsbolag är Sveriges mes omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger till grund för totalresultatet.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolag, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt uppnå en mer enhetlig rapportering. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

 Läs mer om Årets börsbolag.