Fokusera på rätt Globala mål i hållbarhetsarbetet

Kanton / Artiklar / Fokusera på rätt Globala mål i hållbarhetsarbetet

Artikel

16 jun 2023

Företag och organisationer arbetar i motvind med att få konsumenter att agera på sina attityder och faktiskt konsumera mer hållbart, skriver Johan Anselmsson, professor i Marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i sin rapport: "Öka andelen hållbar konsumtion genom att fokusera på rätt hållbarhetsmål i varumärkesarbetet.”

Johan Anselmssons studie är gjord på sex kända svenska varumärken: Arla, Ica, Ikea, H&M, Lantmännen och Max hamburgare, där alla utom H&M är högt placerade på Sustainable Brand Index 2022. I studien konstateras att många företag enbart fokuserar på Globala målet nummer 13 (Bekämpa klimatförändringarna) samtidigt som det sannolikt finns andra mål bland de totalt 17 målen som är mer säljdrivande. Generellt konstateras att 17 mål är för komplicerat för konsumenten som omedvetet delar in dessa i tre, där miljöansvar är den hållbarhetsdimension som har störst inverkan på organisationers hållbarhetsimage, följt av socialt samhällsansvar och styrning på delad plats.

En av rapportens slutsatser är att de tre hållbarhetsdimensionerna (ESG), baserade på de 17 globala målen, är bra för att förklara ett företags övergripande hållbarhetsimage, men inte alls lika bra på att förklara varför konsumenter skulle vara villiga att betala eller köpa mer från ett varumärke än ett annat. Goda ESG-ratings på de 17 Globala målen visar sig generellt sett ha låg inverkan på köp-och betalningsvilja. Detta skulle därmed betyda att för stort fokus i kommunikationen på de 17 globala målen på bekostnad av traditionella positioneringspunkter kan drabba försäljningen och därmed utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion.

Resultaten visar att bolagen antingen kan försöka hitta just de hållbarhetsargument som fungerar för en viss organisation eller bransch alternativt koppla hållbarhetsarbetet till något som är traditionellt säljdrivande. Exempelvis kan vissa livsmedelsföretag prata om ekosystem och universitet skulle kunna prata om jämlik utbildning istället för att prata om klimatpåverkan.