Årets börsbolag 2017

Kanton / Artiklar / Årets börsbolag 2017

Artikel

24 sep 2018

I samband med offentliggörandet av vinnarna i tävlingen Årets Börsbolag 2017 arrangerade vi ett event för att diskutera kriterierna, trender och goda exempel inom finansiell rapportering. Information om tävlingen, tävlingskriterier och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets Börsbolag 2017.

Ladda ner kompendiet här: 


För att säkerställa resultaten i Årets börsbolag genomförs årligen en kvalitetssäkring av de högst placerade bidragen samt en övergripande granskning av övriga bidrag. Baserat på resultaten i dessa granskningar väljer Kanton ut ett antal förbättringsområden i vilka bolag kan stärka sin informationsgivning och presenterar goda exempel som stöd och vägledning i förbättringsprocessen.

Under sommaren genomgick knappa 60 av tävlingens bidrag en djupgående kvalitetssäkring från vilka vi i vanlig ordning hämtade nyttiga lärdomar. De mest relevanta förbättringsområdena för året presenterades under eventet tillsammans med goda exempel. De goda exempel som presenterades under eventet har inkluderats i det här kompendiet.

Årets utvalda områden återfanns inom områdena ”Bolagsbeskrivning” samt ”Risk- och känslighetsanalys”. I detta kompendium presenteras goda exempel inom respektive förbättringsområde som kan användas som inspiration till kommande rapporter och hemsideuppdateringar.

Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. I samband med detta infördes de tre deltävlingarna: Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport samt Bästa årsredovisning vilket gör att Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande IR-tävling.

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter och uppnå en mer enhetlig utformning av årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Läs mer om tävlingen: Årets börsbolag


Stefan Pedersen, Manager
stefan.pedersen@kanton.se