Kravet att upprätta redovisning i Esef-format skjuts upp ett år

Kanton / Nyheter / Kravet att upprätta redovisning i Esef-format skjuts upp ett år

Nyhet

11 mar 2021

Riksdagen har den 10 mars 2021 beslutat att tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering skjuts upp ett år.

Företag som ger ut aktier på en reglerad marknad, så kallade emittenter, som har sitt säte i Sverige ska enligt EU-regler upprätta års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt format (Esef-format) för räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att kravet skjuts upp ett år och istället ska gälla räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. 


Läs mer: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format