Kanton godkända som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Sweden

Kanton / Nyheter / Kanton godkända som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Sweden

Nyhet

13 jan 2022

Kanton Finansiella Rådgivning AB har blivit godkända att agera som Certified Adviser (”CA”) på Nasdaqs tillväxtmarknad för små och medelstora företag – First North Growth Market Sweden. 

Vi har sedan 2013 erbjudit rollen som Mentor på NGM Nordic SME och har under de senaste åren noterat ett starkt intresse bland våra intressenter för att erbjuda Kantons stöd i denna heltäckande rådgivande roll även på Nasdaq First North. Vi är glada att vi nu har ett mer komplett erbjudande riktat till SME-bolag och ser fram emot att hjälpa spännande bolag under deras tillväxtresa. Inledningsvis är Hans Borneroth, Stefan Pedersen, Ann-Charlotte Weber och Pierre Doverklint de godkända kontaktpersonerna som kan erbjuda bolag ett komplett stöd vid notering och under tiden som noterad på First North.