Ändringsmeddelande RFR 2

Kanton / Nyheter / Ändringsmeddelande RFR 2

Nyhet

02 jan 2020

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har lämnat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Rådet publicerade ett ändringsmeddelande för RFR 2 den 19 december (”årsuppdatering 2020”). Ändringsmeddelandet omfattar de uppdateringar av RFR som föranleds av följande ändringar och tolkningsmeddelanden avseende IFRS:

Ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv

Ändringar i IAS 1 och IAS 8: Definition av väsentlighet

’Interest Rate Benchmark Reform’ (Ändringar i IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7)

Ändringsmeddelandet innehåller dessutom uppdateringar av de avsnitt i RFR 2 som avser IFRS 1, IAS 21 och IAS 23.

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. En förändring i RFR 2, om tillämpning av IAS 21 angående redovisning av filialer utanför EES-området, ska tillämpas från 1 januari 2019. Tidigare tillämpning av undantaget i IAS 21 är tillåten.

Inga händelser som påverkar innehållet i Rådets rekommendation RFR 1 har inträffat under året.

Läs ändringsmeddelandet i sin helhet här.