ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal – Q&A om covid-19

Kanton / Nyheter / ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal – Q&A om covid-19

Nyhet

17 apr 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har publicerat en ny Q&A om sina riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM) med anledning av covid-19.

Riktlinjerna om alternativa nyckeltal publicerades i slutet av 2015. I januari i 2017 sammanställde ESMA en första Q&A om dem. Därefter har ytterligare komplettering av materialet skett, nu senast föranlett av spridningen av covid-19.

ESMA:s riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt, då de offentliggör obligatorisk information och prospekt (samt tillägg). Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lagen om värdepappersmarknaden samt marknadsmissbruksförordningen.

ESMA uppmanar emittenter att förbättra sina upplysningar och inkludera beskrivande information för att förklara hur covid-19 påverkat eller förväntas påverka deras verksamhet och lönsamhet, snarare än att justera existerande alternativa nyckeltal eller inkludera nya.

Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden, som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk som exempelvis IFRS och årsredovisningslagen.

Läs ESMA:s Q&A om riktlinjer för alternativa nyckeltal med anledning av covid-19 här.