Nu har de nya reglerna för prospekt trätt i kraft

Kanton / Nyheter / Nu har de nya reglerna för prospekt trätt i kraft

Nyhet

21 jul 2019

Från och med i dag gäller nya regler för prospekt och prospektrelaterade ärenden. Det innebär bland annat att det är möjligt för företag att upprätta nya typer av prospekt. 

Detta är en följd av att EU:s prospektförordning 2017/1129 ska börja tillämpas i sin helhet. Utöver det träder lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser i kraft och två delegerade EU-förordningar kopplade till EU: prospektförordning ska börja tillämpas.

Finansinspektionen har uppdaterat och kompletterat sin information om prospekt som nu speglar de nya reglerna.

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har även publicerat 25 frågor och svar om EU:s prospektförordning. ESMAS frågor och svar är nu uppdaterade och anpassade till EU:s prospektförordning.


Läs mer: Nu gäller nya regler för prospekt

Läs mer: ESMA updates its Q&A relating prospectus regulation