IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

Kanton / Nyheter / IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

Nyhet

31 okt 2018

International Accounting Standards Board (ISAB) har gjort ändringar i hur ordet väsentlighet (”material”) ska definieras. Förändringarna börjar gälla från 1 januari 2020. Tidigare tillämpning är tillåten.

Definitionen av väsentlighet är ett viktigt redovisningskoncept i IFRS Standards och hjälper företag att avgöra om informationen är så väsentlig att den ska ingå i den finansiella rapporteringen.

Den reviderade definitionen av väsentlighet kommer uppdateras både i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

Läs nyheten i sin helhet på IFRS:s hemsida.


Louise Siljeholm, Consultant
louise.siljeholm@kanton.se