Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser

Kanton / Nyheter / Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser