Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser

Kanton / Nyheter / Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser

Nyhet

14 jun 2017

Kollegiet har publicerat sin uppdaterade statistik avseende könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser. Statistiken som är per den 10 juni 2017 visar att andelen kvinnor i börsbolags styrelser fortsätter att öka. Bland annat visar statistiken att:

  • Andelen stämmovalda ledamöter i svenska börsbolagsstyrelser som är kvinnor har ökat till 33,2 procent.
  • Andelen kvinnor bland de stora bolagen har ökat till 39,0 procent.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter är 41,8 procent.


För att ta del av nyheten i sin helhet, se Kollegiet.


Annika Fjellander, Manager