IFRS 16 fasas in

Kanton / Nyheter / IFRS 16 fasas in

Nyhet

07 feb 2017

IFRS 16 och dess nya standarder kring Leasing håller nu på att implementeras, ett arbete som företag ska vara klara med senast den 1 januari 2019.

De nya standarderna påverkar främst leasingtagare då deras klassificering av operationell och finansiell leasing försvinner och ersätts av ett nytt system av redovisning i balansräkningen. Leasinggivare påverkas inte i samma utsträckning då de nya standarderna är i princip de samma som i föregångaren IAS 17. Så här när första året av implementeringen är över publicerade IASB ett kortare dokument där några av deras medlemmar ger sin syn på hur arbetet fortgår.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se IASB.


Stefan Pedersen, Consultant