Reglerna för digitala bolagsstämmor förlängs

Kanton / Nyheter / Reglerna för digitala bolagsstämmor förlängs

Nyhet

30 okt 2020

Med anledning av det fortsatt osäkra läget med ökande smittspridning i samhället, föreslås i en proposition att den tillfälliga lagen för att underlätta stämmogenomförande ska fortsätta att gälla till utgången av 2021.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som vi tidigare skrivit om här, trädde i kraft den 15 april 2020 och är gällande till slutet av 2020. Den förlängning av giltighetstiden för lagen som nu är aktuell innebär bland annat att det under ytterligare ett år kommer att vara enklare för aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa andra företag att genomföra sina stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 kan minimeras.

Läs mer:

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, prop. 2020/21:41