Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Kanton / Nyheter / Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Nyhet

19 nov 2018

The European Se­cu­ri­ties and Markets Authority (ESMA) har släppt en första instruktionsvideo i en serie av handledande videos som syftar till att vägleda företag och organisationer genom de nya kraven för European Single Electronic Format (ESEF) som planeras träda i kraft 2020.

Videon ger en introduktion till hur emittenter som omfattas av redovisningstillsyn ska skicka in sina års- och koncernredovisningar till de nationella myndigheterna. I Sverige är det Finansinspektionen som kommer att ta emot dessa rapporter.

Från och med 2020 måste alla årsrapporter inom Europeiska unionen utarbetas i märkspråket xHTM. Finansiell data ska vara taggad och använda den öppna standarden iXBRL.

Avsikten med det nya elektroniska formatet är att göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

För att se den första introduktionsvideon på Youtube klicka här, för att läsa nyheten i sin helhet se ESMA:s hemsida.


Louise Siljeholm, Consultant
louise.siljeholm@kanton.se