ESMA har publicerat förslag om förenklade riktlinjer för prospekt

Kanton / Nyheter / ESMA har publicerat förslag om förenklade riktlinjer för prospekt

Nyhet

06 jul 2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat tre så kallade Consultations Papers om Prospectus Regulations. Prospectus Regulations tillsammans med Capital Markets Union Action Plan, strävar efter att förenkla och göra det billigare för bolag, framförallt för mindre bolag, att kapitalanskaffa och förbättra prospektens tillgänglighet för investerare. De tre Consultations Papers innehåller utkast på tekniska råd gällande formatet och innehållet i prospekt.


För att ta del av nyheten i sin helhet, se ESMA.


 Annika Fjellander, Manager