IOSCO publicerar rapport om bättre hållbarhetsredovisning

Kanton / Nyheter / IOSCO publicerar rapport om bättre hållbarhetsredovisning

Nyhet

28 jun 2021

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn IOSCO har publicerat en rapport om sin syn på vilken riktning det fortsatta arbetet för en mer användbar hålbarhetsredovisning bör ta.

Hållbarhetsredovisning behöver bli enhetligare, mer jämförbar och tillförlitlig för att investerare ska kunna ta välinformerade beslut, konstaterar IOSCO. För att åstadkomma detta anser organisationen att en tydlig struktur för hållbarhetsredovisning bör sättas upp inom det internationella redovisningsregelverket IFRS.

IFRS Foundations arbetar för närvarande med möjligheten att utveckla globala standarder för hållbarhetsrapportering som tar avstamp i TCFD:s ramverk. Ett arbete som bland annat stödjs av G7-ländernas finansministrar och flertalet internationella organisationer, IOSCO inkluderat.

IOSCO:s rapport redogör bland annat för varför organisationen anser att vägen framåt mot ett väl fungerande ramverk för hållbarhetsredovisning bör gå genom IFRS Foundation.

Ta del av rapporten i sin helhet: Report on Sustainability related Issuer Disclosures