Förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk

Kanton / Nyheter / Förslag till ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk

Nyhet

21 nov 2019

Regeringen har lämnat förslag på ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Ändringarna förtydligar delar av lagen, dels i fråga om vilka instrument som ska omfattas av lagen och dels i fråga om att utöka omfattningen för insiderbrott.

Ändringarna syftar till att bättre harmonisera svensk rätt med Marknadsmissbruksdirektivet och föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Läs propositionen i sin helhet här.