IFRS 9 och covid-19

Kanton / Nyheter / IFRS 9 och covid-19

Nyhet

27 mar 2020

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat riktlinjer som besvarar frågor angående tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument under perioden med ökad ekonomisk osäkerhet som uppstår till följd av spridningen av covid-19.

Dokumentet är avsett att stödja en konsekvent tillämpning av kraven i IFRS. Därför belyser dokumentet de krav inom IFRS 9 Finansiella instrument som är relevanta för företag som beaktar hur Corona-pandemin påverkar deras redovisning av förväntade kreditförluster. Dokumentet ändrar inte, tar inte bort eller lägger till något gällande kraven i IFRS 9.

Läs mer och ladda ner riktlinjerna I sin helhet på IASB: s webbplats.