Övergången från G4 till Standards

Kanton / Nyheter / Övergången från G4 till Standards

Nyhet

14 jun 2018

Den 1 juli 2018 kommer övergången från Global Reporting Initiative (GRI) G4-riktlinjer till Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) att vara färdig.

2016 gjorde GRI ansträngningar för att ytterligare förbättra kvaliteten och användarvänligheten av riktlinjerna, en förändring som resulterade i GRI Standards.

Standarderna har en sammanhängande struktur och representerar best practice för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Detta gör den enklare att uppdatera i takt med utvecklingen inom respektive område.

Redan 2016 uppmuntrade GRI till att GRI Standards skulle införas i företagens rapportering. GRI Standards kommer att vara obligatoriskt för alla rapporter, eller annat material, som publiceras efter den 1 juli 2018 och refererar till GRI-ramverket. Efter tidsfristen kommer inte GRI kunna ge ytterligare stöd för rapporter som fortsätter att använda G4-riktlinjerna.

Läs mer om övergången till GRI Standards på GRI:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant