FI publicerar hållbarhetsrapport för krav på finansmarknaden

Kanton / Nyheter / FI publicerar hållbarhetsrapport för krav på finansmarknaden

Nyhet

06 mar 2024

Den 6 mars publicerade Finansinspektionen (FI) hållbarhetsrapporten ”Hållbarhet – hur ligger den finansiella sektorn till?” där det redogörs för hur finansmarknaden bidrar till hållbarhetsutvecklingen i samhället. Det betonas också att företagen bär ett ansvar i denna fråga och vidare att se över den förbättringspotential som finns inom området. Det innebär att företagen behöver ta steg framåt för att bidra till en mer hållbar utveckling. 

Huvudsakligen betonar rapporten att företag behöver förbättra riskidentifieringen inom olika områden för hållbarhet, till exempel klimatförändringar och illegal verksamhet med mera. Samtidigt bör det ske en förbättring i integreringen av dessa delar i verksamheten. I och med komplexiteten och ständiga förändringar inom hållbarhet, behöver kunskapen inom området också utökas hos styrelsen, ledningen och övriga relevanta delar i verksamheten.

Följande områden har pekats ut som väsentliga att driva i framtiden:

  • Ta ställning till de regler som är tillämpliga

Rapporten betonar vikten av att aktivt agera utifrån de regelverk som är tillämpliga vilket kräver en övergång från en mer passiv analys och förberedelse. Detta, för att följaktligen uppnå målet om att rapportera tillförlitlig, relevant och jämförbar hållbarhetsrelaterad information. 

  • Förhindra illegala finansiella flöden

På grund av ett skakat säkerhetsläge är det viktigt att företagen tillämpar och följer de internationella sanktionerna och reglerna. Egen granskning av riskerna kopplade till de enskilda kunderna är dessutom viktigt vad gäller reglerna för penningtvätt, för att inte skapa ett finansiellt utanförskap. Genom att stärka det förebyggande arbetet mot illegal verksamhet i form av brottsvinster eller finansiering av terrorism, kan man minska riskerna för organiserad brottslighet.

  • Integrering av hållbarhet

Kontinuerlig integrering av hållbarhet är en viktig komponent i syfte att uppnå de krav som finns inom ramen för de relevanta regelverken. Det kan förekomma i form av verktyg och strategier som är framåtblickande, till exempel omställningsplaner och scenarioanalyser, vilka är nödvändiga för att minska riskerna för klimat- och miljörisker.  

Ta del av rapporten i helhet här.