Ny digital plattform för hållbarhetsdata och hållbara investeringar

Kanton / Nyheter / Ny digital plattform för hållbarhetsdata och hållbara investeringar

Nyhet

11 feb 2022

Impact attracts nya digitala plattform erbjuder tillväxtbolag en användarvänlig kanal där de kan synliggöra sitt hållbarhetsarbete för potentiella investerare.

Verktyget bygger på data från närmare 770 nordiska tillväxtbolag noterade på Sveriges SME-marknader och möjliggör även för bolagen själva att enkelt uppdatera hållbarhetsinformationen i takt med att hållbarhetsarbetet fortskrider. Investerare får genom verktyget en lättnavigerad databas i vilken de kan söka på så väl bolag som specifika parametrar vilket förbättrar möjligheten att fatta hållbara investeringsbeslut.

”Det känns väldigt kul och inspirerande att leda denna satsning som sätter strålkastarljuset på en så viktig fråga som hållbart företagande. Inför lansering har vi pratat med en rad olika investerarnätverk och det är tydligt att de efterfrågar en samlad plats för bolagens hållbarhetsdata. Det saknas idag. Vi kommer att börja med att samla in och på ett enkelt och standardiserat sätt visa företagens befintliga hållbarhetsdata, oavsett hur långt de har kommit i sitt arbete, med förhoppningen att fler och fler bolag fyller på med mer data allteftersom de jobbar med sin hållbarhet. Givetvis arbetar vi kunddrivet och all typ av feedback är välkommen så att vi fortsätter att utveckla portalen utefter investerarnas och bolagens behov”, säger Jenny Sondal, VD för Impact attracts.

Plattformen lanserades den 3/2-2022 på impactattracts.se