Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar till FI försenad

Kanton / Nyheter / Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar till FI försenad

Nyhet

15 jun 2020

Den 15 juni gick Finansinspektionen (FI) ut med information om att arbetet med den tekniska lösningen och testmiljön inför rapporteringen av finansiella rapporter i ESEF-format som införs den 1 januari 2021 är fördröjt. Detta till följd av att FI behövt prioritera arbetet med att hantera effekterna av Coronakrisen under våren.

Läs mer på FI:s hemsida.

Bakgrund

2019 infördes nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter (rapporteringsformatet ESEF). Reglerna påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. Rapporterna ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language) och rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi).