Kollegiet publicerar förslag till revidering av takeover-reglerna

Kanton / Nyheter / Kollegiet publicerar förslag till revidering av takeover-reglerna

Nyhet

18 sep 2017

Kollegiet har publicerat förslag till revidering av takeover-reglerna som är till för att reglera offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år och berör huvudsakligen:

  • Indirekta förvärv
  • Betalning av budvederlaget
  • Sanktionsavgift
  • Allmän uppdatering

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
Kollegiet


Annika Fjellander, Manager