Tävlingsformulären för Årets börsbolag 2021/22 finns nu tillgängliga!

Kanton / Nyheter / Tävlingsformulären för Årets börsbolag 2021/22 finns nu tillgängliga!

Nyhet

17 jun 2022

Idag, den 17 juni öppnas formuläret för självgranskningen till Årets börsbolag 2021/2022. De bolag som önskar delta kommer kunna fylla i deltävlingarnas respektive formulär fram till och med den 31 juli 2022. För den som missat finns årets kriterier tillgängliga här.

Tävlingskriterier och formulär 

Tävlingen omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Main Regulated Equity, Nordic SME, First North, First North Premier samt Spotlight Stock Market.

Tävlingskriterierna ligger till grund för bedömningen av Årets börsbolag och är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa Årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.

Deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som finns tillgängliga på Kantons hemsida tillsammans med årets kriterier. Samtliga bidrag kvalitetssäkras sedan av Kanton och erhåller ett individuellt utlåtande avseende goda exempel samt eventuella förbättringsområden som kan tas med till nästa år. Slutligen utses en vinnare inom respektive deltävling; Bästa delårsrapport, Bästa IR-webbplats och Bästa Årsredovisning samt en totalvinnare som får utmärkelsen Årets Börsbolag 2021/2022.

För att säkerställa objektiv statistik och jämförelse samt identifiera trender, granskar Kanton samtliga bolag på OMX Stockholm 30 med kriterierna i Årets börsbolag som underlag. De fem bolag med höst poäng efter denna granskning nomineras till juryns hederspris. Priset syftar till att lyfta fram bolag som uppfyller kriterierna i Årets börsbolag på ett bra sätt och visar upp en föredömlig, transparent och enhetlig informationsgivning i de finansiella rapporterna och på IR-webbplatsen.

>>Tävlingsformulär

Avslutningseventet

Vinnare av juryns hederspris, Årets börsbolag och vinnare av respektive deltävling; Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats offentliggörs under årets avslutningsevent den 8 september. Avslutningseventet kommer att genomföras digitalt. Mer information om hur ni anmäler er och deltar på avslutningseventet kommer i slutet av sommaren.

Om tävlingen

Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är det bolag med högst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats. Tävlingskriterierna är baserade på internationell forskning inom området för investerarrelationer och utformade i samband med Aktiespararna. Bedömningen av resultaten är kvantitativ och kvalitetssäkras av Kanton.