IFRS-redovisningstaxonomin 2024 publiceras av IFRS Foundation

Kanton / Nyheter / IFRS-redovisningstaxonomin 2024 publiceras av IFRS Foundation

Nyhet

28 mar 2024

Taxonomin möjliggör digital rapportering av finansiell information enligt IFRS-standarder. Företag kan använda taxonomin för att märka sina upplysningar och därav och göra dem mer lättillgängliga för investerare. Den så kallade ESEF-taxonomin som reglerar detta bygger också på IFRS-taxonomin.

Den nya taxonomin är baserad på IFRS-standarder från och med 1 januari 2024 och inkluderar de som utfärdats men inte ännu trätt i kraft. Ändringarna från 2023 års taxonomi till 2024 har gjorts för att anpassa sig till nya eller ändrade krav på presentations- och upplysningskrav, såsom internationell skattereform, finansieringsarrangemang för leverantörer och brist på utbytbarhet. Taxonomin innehåller även allmänna förbättringar och tekniska uppdateringar.

Läs mer på IFRS hemsida här.