Kollegiet har uppdaterat sin statistik angående könsfördelning

Kanton / Nyheter / Kollegiet har uppdaterat sin statistik angående könsfördelning

Nyhet

10 jun 2018

Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna en gång per år. Årets undersökning visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare takt än tidigare år.

  • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 1,1 procentenheter till 34,3 procent.
  • Bland de stora bolagen är andelen kvinnor 39,0 procent, oförändrat från föregående år.
  • Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna uppgick till 28,9 procent, en minskning med 2,1 procentenheter.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter har minskat sedan förra året från 41,8 procent till 34,8 procent.

Bolagsstyrningskoden föreskriver att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser. Kollegiet presenterade i maj 2014 tre ambitionsnivåer för könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

  • Minst ca 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020.
  • Minst ca 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017.
  • Minst ca 30 procents andel för respektive kön i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017.

Få tillgång till hela statistiken för könsfördelningen per den 10 juni 2018 på Kollegiets hemsida.


Ronja Widing, Consultant