IFRS 16: lättnader för leasetagare vid redovisning av tillfälliga covid-19-relaterade hyresrabatter

Kanton / Nyheter / IFRS 16: lättnader för leasetagare vid redovisning av tillfälliga covid-19-relaterade hyresrabatter

Nyhet

20 okt 2020

Den ändring i IFRS 16 avseende lättnader för hyresgäster vid redovisning av tillfälliga hyresrabatter som uppstår till följd av covid-19-pandemin, som föreslogs av IASB tidigare i år, har nu antagits av EU.

Genom ändringen möjliggörs frivilliga och tillfälliga covid-19-relaterade operativa lättnader för leasetagare som har beviljats uppskov med betalning av leasingavgifter, utan att den finansiella information som rapporteras av företagen blir mindre relevant och användbar.

Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar på eller efter den 1 juni 2020. Tidigare tillämpning är tillåten.


Läs även: Lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar - IFRS 16