Guide vid val och tillämpning av redovisningsprinciper

Kanton / Nyheter / Guide vid val och tillämpning av redovisningsprinciper

Nyhet

29 nov 2019

IFRS Foundation har publicerat en guide för att hjälpa bolag att fastställa sina redovisningsprinciper vid upprättandet av finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Standarden IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel fastställer kriterierna för val och byten av redovisningsprinciper samt tillämpningen och upplysningskrav avseende byten av redovisningsprincip, ändrade uppskattningar och rättelse av fel.

När det inte finns en redovisningsstandard som är specifikt tillämpad för en transaktion, villkor eller annan händelse behöver ledningen i ett bolag bedöma och utveckla en redovisningsprincip som är tillförlitlig och relevant för en investerares ekonomiska beslutsbehov. Den publicerade guiden förklarar hur bolag kan använda trestegs-processen för att utveckla redovisningsprinciper med hjälp av material och exempel som diskuterats av International Accounting Standard Boards (IASB) eller av IFRS Interpretations.

Läs guiden i sin helhet Guide to Selecting and Applying Accounting Polices - IAS 8.