IASB förlänger lättnader i IFRS 16 för leasetagare

Kanton / Nyheter / IASB förlänger lättnader i IFRS 16 för leasetagare