IASB förlänger lättnader i IFRS 16 för leasetagare

Kanton / Nyheter / IASB förlänger lättnader i IFRS 16 för leasetagare

Nyhet

31 mar 2021

IASB har beslutat att förlänga redovisningslättnaderna för leasetagare som utnyttjar tillfälliga covid-19-relaterade hyresrabatter. 

Det ursprungliga tillägget till IFRS 16 gavs ut i maj 2020 och skulle gälla till och med juni 2021. Denna period har nu förlängts med ett år till följd av den fortsatta påverkan covid-19-pandemin har på världen och lättnaderna är därmed applicerbara fram till och med den 30 juni 2022.

Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar på eller efter den 1 april 2021.

Läs även: Lättnadsregel för redovisning av tillfälliga hyressänkningar - IFRS 16

Nyheten i sin helhet finns tillgänglig på IFRS hemsida