CDSB och CDP har publicerat en ny omfattande granskning av företags upplysningar om klimatrelaterade frågor

Kanton / Nyheter / CDSB och CDP har publicerat en ny omfattande granskning av företags upplysningar om klimatrelaterade frågor

Nyhet

04 dec 2018

Climate Disclosure Standards Board (CDSB) och Carbon Disclosure Project (CDP) har under direktiv (2014/95/EU), tillhandahållande av icke-finansiell information, granskat företags upplysningar om klimatrelaterade frågor och miljöpåverkan efter det första året sedan direktivet trädde ikraft 1 juli 2016.

Detta är den första omfattande undersökning som gjorts sedan implementering av direktivet. Årsredovisningar och icke-finansiella rapporter från 80 av de största företagen inom EU har granskats.

Granskningen visar på att marknadsledande företag rapporterar om klimatrelaterade utmaningar och miljöfrågor men saknar konsekvens i informationen. Detta leder till luckor i informationen och försvårar jämförbarheten både mellan olika företag och det egna företagets utveckling över tid.

Rapporten lämnar därför ifrån sig rekommendationer på förbättringar i direktivet för att tydliggöra vad företagen behöver bli bättre på för att uppnå en transparent och jämförbar rapportering av icke-finansiell information.

Läs nyheten samt hela rapporten i sin helhet på CDSB:s hemsida

Louise Siljeholm, Consultant
louise.siljeholm@kanton.se