ESMA publicerar nya riktlinjer om prospekt

Kanton / Nyheter / ESMA publicerar nya riktlinjer om prospekt

Nyhet

21 jul 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) publicerade den 15 juli nya riktlinjer om krav på offentliggörande av prospekt enligt EU:s prospektförordning. 

ESMA:s riktlinjer är framtagna för att stämma överens med innehållet i EU:s prospektförordning. Utgångspunkten har varit de rekommendationer som sedan tidigare gäller och som är utfärdade av Committee of European Securities Regulators (CESR).

Riktlinjerna behandlar såväl finansiella som icke-finansiella informationskrav i prospekt – däribland proformaredovisning, historisk finansiell information, resultatprognos och förväntat resultat samt rörelsekapitalförklaring.

Riktlinjerna kommer att publiceras på samtliga officiella språk inom EU. Därefter förväntas medlemsstaterna meddela ESMA om de kommer att följa riktlinjerna i sin helhet eller förklara vilka delar av riktlinjerna som inte kommer tillämpas. Riktlinjerna träder i kraft två månader efter att de publicerats på samtliga officiella språk inom EU.

Ta del av den rapport där ESMA publicerat de nya riktlinjerna i sin helhet här.