Platzer segrare i Årets börsbolag 2019

Kanton / Nyheter / Platzer segrare i Årets börsbolag 2019

Nyhet

03 sep 2020

Med maxpoäng både i Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport samt med högst poäng i Bästa IR-webbplats står Platzer Fastigheter AB som totalsegrare i Årets börsbolag 2019 med 99 poäng av maximala 102. I tävlingen har samtliga bolag på Nasdaqs olika listor samt bolag på NGM Equity haft möjlighet att granska sig själva utifrån offentliga kriterier. Kanton genomförde därefter en kvalitetssäkring av resultaten.

Kantons uttalande om det vinnande bidraget:

” Genom Platzers heltäckande årsredovisning löper en röd tråd som har sin utgångspunkt i en tydligt definierad strategisk inriktning och affärsmodell. Rapporten guidar läsaren i vad bolaget gör och varför, hur dess omvärld ser ut och fördelen med att som investerare vara med på resan. Den löpande finansiella rapporteringen under året sker i form av välfyllda och transparenta delårsrapporter vars genomarbetade innehåll når marknaden strax efter periodens slut. Som komplement till rapporteringen finns en lättnavigerad hemsida där användaren hittar allt från historiska data till aktuella intervjuer med VD och CFO. Genom att effektivt utnyttja möjligheterna i var och en av de tre kanalerna gör Platzer det möjligt för sina intressenter att enkelt sätta sig in i bolaget, följa med i dess utveckling och därmed fatta välgrundade beslut.”

Årets börsbolag syftar till att höja ambitionsnivån hos bolagen vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter, samt uppnå en mer enhetlig utformning av respektive bolags webbplatser, delårsrapporter och årsredovisningar.

Kanton arbetar aktivt med att förbättra rapportering och kommunikation bland börsnoterade bolag och erbjuder konsultation i frågor rörande förbättringspotential och effektivisering inom området.

För ytterligare information om tävlingen Årets börsbolag, vänligen kontakta:

Stefan Pedersen, Manager, Kanton, 070-769 26 96.

Platzer vinnare av Årets börsbolag 2019 pdf.

Om tävlingen

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Tävlingen består av de tre deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning, där totalvinnaren av de tre deltävlingarna utnämns till Årets börsbolag. Läs mer om tävlingen på www.kanton.se