Snart öppnar tävlingen Årets börsbolag 2019!

Kanton / Nyheter / Snart öppnar tävlingen Årets börsbolag 2019!

Nyhet

04 maj 2020

Måndagen den 25 maj 2020 öppnas formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2019. De bolag som önskar delta kommer under våren och sommaren kunna fylla i deltävlingarnas respektive formulär fram till och med den 26 juli 2020. För den som missat finns årets kriterier tillgängliga på kanton.se.

Tävlingskriterier

Tävlingen är öppen för bolag noterade på Nasdaq Stockholm, First North och NGM. De bolag med högst poäng kommer sedan att kvalitetssäkras av oss på Kanton. Därefter utses vinnare inom respektive deltävling; Bästa delårsrapport, Bästa IR-webbplats och Bästa årsredovisning, samt en totalvinnare som får utmärkelsen Årets börsbolag 2019.

Tävlingskriterierna ligger till grund för bedömningen av tävlingen Årets börsbolag och är uppdelade efter tävlingens tre deltävlingar Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats.

Deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som från och med den 25 maj 2020 kommer finnas tillgängliga på Kantons hemsida tillsammans med årets kriterier. Bidragen kvalitetssäkras sedan av Kanton.

Kriterierna kan även användas av bolag som inte deltar i tävlingen som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor.

En nyhet för årets tävling är att bolag som deltar i tävlingen kommer att erbjudas granskningsresultat av de olika deltävlingarna. Granskningsresultatet kommer att sammanställas tillsammans med en sammanfattning av de förbättringspunkter Kanton hittar under kvalitetsgranskningen av bolagets finansiella rapporter och IR-webbplats. Granskningsresultatet skickas endast ut till det berörda bolaget och syftar till att fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av bolagets finansiella informationsgivning.

Kriterierna för respektive deltävling finns att tillgå redan nu på kanton.se.

Årets börsbolag och nytt jurybaserat pris

För att säkerställa objektiv statistik, jämförelse och trender granskar Kanton även samtliga bolag på OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30.

Nytt för i år är att det kommer delas ut ett nytt jurybaserat pris. De fem bolag med högst poäng efter Kantons granskning av bolag på OMX Nordic 40 och OMX Stockholm 30 kommer nomineras och juryn kommer sedan bedöma de nominerade bolagen utifrån deras transparens i den finansiella och icke-finansiella informationen samt enhetlighet i utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats.

Vinnare av Årets börsbolag 2019, vinnarna i respektive deltävling; Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats samt det bolag som tilldelas juryns pris offentliggörs under årets avslutningsevent. Avslutningseventet hålls vanligtvis i slutet av september men med tanke på osäkerheten och restriktioner med anledning av covid-19 ber vi att få återkomma med ytterligare information om datum och utformande. Vi bevakar utvecklingen noga och håller oss uppdaterade kring myndigheternas rekommendationer.

Om tävlingen

Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens alla intressenter samt att uppnå en mer enhetlig utformning av bolagens årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan bland annat resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering. Läs mer om Årets börsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Pedersen
070-769 26 96
stefan.pedersen@kanton.se

alternativt:

Ronja Widing
070-769 01 25
ronja.widing@kanton.se


Läs även:

> Årets spaning 2018