Ändringar i IAS 19

Kanton / Nyheter / Ändringar i IAS 19

Nyhet

28 maj 2018

I februari 2018 utfärdade IASB planändring, reducering eller reglering angående ändringar i IAS 19.

EFRAG har lämnat sitt ändringsråd angående ändringarna i IAS 19 Ersättning till anställda för användning i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EFRAG bedömer att ändringarna uppfyller alla tekniska kriterier för godkännande av IAS-förordningen och att de bidrar till det europeiska samhällets bästa. De rekommenderar därför ett godkännande.

Ändringarna ska tillämpas framåtriktat på planändringar, reduceringar och regleringar för rapporteringsperioder som börjar den 1 januari 2019 eller senare.

Läs nyheten i sin helhet på EFRAG:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant