Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

Kanton / Nyheter / Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp